O firmie

Firma rozpoczęła działalność w 1992 roku i jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 6608(U)-S

NIP 945-105-66-97      Regon 350616780

Firma jest płatnikiem podatku VAT

Jej właścicielem jest Wojciech Rybka